Atdzimšanas elpa

Atdzimšanas elpošana ir droša un dabiska elpošanas tehnika, kas savieno mūs ar zemapziņu, kur glabājas apslēptās domas, ticības un pārliecības. Tā ir terapijas forma, kas var palīdzēt dažādu izaicinājumu risināšanā, sākot ar depresiju un beidzot pat attiecību problēmām. Vienlaikus atdzimšanas elpošana ir vienkārša metode, kā sevi labāk iepazīt.

Atdzimšanas elpošana ir pastāvīgi transformējošs process, kas palīdz mums iepazīt un izzināt savu prātu, ķermeni un sirds patiesību. Savukārt tas ir nākamais solis, lai sasniegtu laimes un pārpilnības sajūtu arī ikdienas dzīvē.Kad emocijas ir apzinātas un integrētas, elpotājas var doties arvien dziļākos zemapziņas līmeņos un sasniegt svētlaimes, skaidrības un izpratnes stāvokļus par sevi pašu vai noteiktu problēmu, ar kuru elpotājs ir saskāries. Rodas atziņas šūnu līmenī.

Pēc atdzimšanas elpošanas sesijas cilvēks jūtas mierīgāks, apzinātāks un brīvs. Bieži pēc elpošanas cilvēks spēj ieraudzīt un apzināties savas dzīves notikumu kopsakarības, piedzīvojot personisko transformāciju un paplašinot savu apziņu. 

Atdzimšanas elpošana ir dziedinoša daudzos līmeņos – fiziskā, garīgā, psiholoģiskā un emocionālā. Apvienojot šo praksi ar pozitīvo vai veselīgu domāšanu, un citām radošām tehnikām, atdzimšanas elpošana ir lielisks instruments, lai paplašinātu savas apziņas robežas un iekšējo brīvību. 

Maigi un baudīgi, bet arī dinamiski un spēcīgi, atdzimšanas elpošana māca mums labāk sabalansēt savas dzīves dažādās jomas, un būt harmonijā ar sevi un apkārtējo vidi. Atdzimšanas elpošana palīdz saprast mūsu spēku, palielina apzinātību un, savienojumā ar citām tehnikām, palīdz sasniegt mūsu garīgo un fizisko potenciālu. Izmantojot savienotu elpošanu – bez pauzēm starp ieelpu un izelpu, ķermenī tiek radīta enerģijas plūsma. 

Enerģijas plūsma atbrīvo no negatīvām emocijām, kas atrodas iesprūdušas ķermenī šūnu līmenī.Atdzimšanas elpošana nav saistīta ar kādu noteiktu reliģiju, tomēr šī metode pilnīgi noteikti ir dziļi garīga. Tā iedrošina cilvēku uzņemties personisko atbildību par to, ko radām savā dzīvē, vienlaikus dodot sapratni par mūsu potenciālu mainīt dzīvi tādā veidā, kādā mēs to patiesi gribam piedzīvot.

Kad Tu sastopies ar būtisko, mainās Tava dzīve. Mainot savu dzīvi, Tu mani pasauli.Elpinātājs (pasniedzējs/ instruktors)

Katrs elpošanas instruktors darbojas, vadoties no savas Dievišķās autoritātes, - tas nozīmē, ka elpinātājs apzinās savu augstākā "es" būtību un spēj no sirds kalpot saviem klientiem. Elpinātāja galvenās vērtības ir ticība sev, Dievam un savai intuīcijai, godīgums, atklātība un atvērtība. Motivācija nav nauda, taču ir svarīga godīga enerģijas apmaiņa. Tas, ko klients gūst, nav "lieta" ar derīguma termiņu. Tā ir pieredze, zināšanas un iemaņas palīdzēt sev un piedzīvot pozitīvu sajūtu brīvību līdz mūža galam. 

Elpotājs

Neatkarīgi  no tā, cik talantīgs un spējīgs ir elpinātājs, procesu veic pats elpotājs. Neviens nevar Tavā vietā elpot un pieņemt lēmumus. Tu vari elpot arī pats, un tas ir katra pasniedzēja galvenais uzdevums - iemācīt katram pašam droši praktizēt vienatnē. Taču ir viedāk un patīkamāk vispirms to darīt zinoša speciālista klātbūtnē. Kvalificēts elpinātājs palielinās procesa un sesijas efektivitāti un drošības sajūtu. Vēlāk katrs ir spējīgs droši to veikt vienatnē, un tā jau dara daudzi mūsu klienti.