Atdzimšanas elpošana ir dabīgs veids, kā izmantojot savu elpu, Tu piekļūsti pats vai pati pie saviem iekšējiem resursiem un spējām, kas palīdz atjaunoties, dziedināties un radīt. Šī prakse ietver noteiktu elpošanas metodi, kas pazīstama kā “apzināta savienota elpošana”, proti, bez pauzēm starp ieelpu un izelpu.


Šāda elpošana ieved dziļi atslābinātā, nedaudz transam līdzīgā stāvoklī, caur ko var piekļūt dziļākam apziņas līmenim sevī un rast atbildes un skaidrību, kā arī pārveidot dziļi glabātu pieredzi cilvēka psihosomātikā. Tā ir dziļi dziedinoša aktīva meditācija, ar kuras palīdzību mēs varam atklāt un pārveidot neatrisinātas pieredzes, uzskatus un ticības, kas patur prātu iestrēgumā.


Mums visiem, visiem, visiem ir pieredze, no kuras kādreiz neesam varējuši atbrīvoties, piemēram, zaudējums, trauma, pamešana vai jebkura cita pieredze, kurā jutāmies nemīlēti, nodoti vai nepieņemti tādi, kādi esam.


Šīs pieredzes paliek apspiestas mūsu ķermenī, kā ieslodzīta enerģija un spriedze, kā arī mūsu prātā, kā zemapziņas uzskati par to, kas mēs esam, kā mums jāuzvedas, kāda ir dzīve, ko mēs domājam, tostarp par mīlestību, attiecībām, sievietēm, vīriešiem, savu spēku un varēšanu, seksualitāti, ķermeni. Tas viss atspoguļojas mūsu elpošanas veidā – cik dziļa un plaša vai šaura un sekla ir mūsu ieelpa un izelpa.


Piemēram, kad piedzīvojam situācijas, kas rada saspringtumu, vai ir traumatiskas, mēs neapzināti varam pilnībā pārtraukt elpošanu. Kad jūtamies neērti, mēs elpojam sekli. Kad jūtam paniku, mēs elpojam pārāk ātri krūšu apvidū.
Kamēr mēs neizstrādājam un neatbrīvojam šīs neatrisinātās pieredzes no sava ķermeņa, tās dzīvo mūsos nepazināti un izpaužas mūsu dzīvē kā, piemēram, nemiers, depresija, problēmas attiecībās, slikta pašsajūta, vispārēja dzīves neapmierinātības sajūta vai jebkāda veida fiziskas, emocionālas vai garīgas problēmas. Mēs varam mainīt savas dzīves pieredzi, mainot elpošanas veidu!


Elpa darbojas kā tilts starp apzināto un neapzināto, starp prātu un ķermeni. Dziļi elpojot, Tu paaugstini dzīvības enerģijas jeb prānas līmeni savā sistēmā. Ar pilnu un relaksētu elpu enerģija Tavā ķermenī sasniedz tādu līmeni, ar kuru tā sāks izspiest jebkādus enerģētiskos aizsprostojumus jeb blokus.


Šie bloki ir palikuši “izskates gaidīšanas režīmā” mūsu psihosomātikā kopš brīža, kad piedzīvots kāds negaidīts šoks, taču tobrīd nebija iespēja atbrīvot šo spriedz. Tas pats attiecās arī uz traumām, kas akumulējušās ilgākā laika posmā – fiziski, emocionāli, mentāli, garīgi. Lielā mērā mūsu dzīves uzvedības un uzskatu pamatlicēja ir arī sabiedrības normas, kas tiek ieprogrammētas, piemēram, skolā. Bieži vien tās nav bijušas draudzīgākās bērna psihes attīstībai.


Atdzimšana elpošana jeb „Rebirthing Breathwork” darbojas pēc principa, ka pastāv tieša saikne starp garīgo, fizisko un enerģētisko ķermeni. Kad mēs transformējam jebkādus enerģijas sistēmas aizsprostojumus, tas tieši ietekmē mūsu garīgo un fizisko labklājību. Atslābinot un atbrīvojot elpu, tiek atšķetināta un atbrīvota enerģijas spriedze gan ķermenī, gan prātā.

Katrs elpošanas instruktors darbojas, vadoties pēc savas Dievišķās autoritātes, - tas nozīmē, ka elpinātājs apzinās savu augstākā "es" būtību un spēj no sirds kalpot saviem klientiem. Elpinātāja galvenās vērtības ir ticība sev, Dievam un savai intuīcijai, godīgums, atklātība un atvērtība. Motivācija nav nauda, taču ir svarīga godīga enerģijas apmaiņa. Tas, ko klients gūst, nav "lieta" ar derīguma termiņu. Tā ir pieredze, zināšanas un iemaņas palīdzēt sev un piedzīvot pozitīvu sajūtu brīvību līdz mūža galam.

Neatkarīgi no tā, cik talantīgs un spējīgs ir elpinātājs, procesu veic pats elpotājs. Neviens nevar Tavā vietā elpot un pieņemt lēmumus. Tu vari elpot arī pats, un tas ir katra pasniedzēja galvenais uzdevums - iemācīt katram pašam droši praktizēt vienatnē. Taču ir viedāk un patīkamāk vispirms to darīt zinoša speciālista klātbūtnē. Kvalificēts elpinātājs palielinās procesa un sesijas efektivitāti un drošības sajūtu. Vēlāk katrs ir spējīgs droši to veikt vienatnē, un tā jau dara daudzi mūsu klienti.


Atdzimšanas elpošanas prakse sniedz iespēju doties dziļumā, iepazīt un konfrontēt plašu spektru emociju. Bailes, panika, stress, dusmas, depresija, emocionālie bloki, dzimšanas un bērnības traumas - no tām var atbrīvoties jeb transformēt vieglumā, tiekot līdz problēmas kodolam šūnu līmenī un atbrīvot somātiski jeb ķermeniski, ne tikai prāta līmenī.

Pastāv gan „sausā” elpošana, gan arī elpošanas sesijas gan siltā, gan aukstā ūdenī. Tās ir daudz intensīvākas, jo, atrodoties un elpojot ūdenī, nereti virspusē nonāk ļoti senas atmiņas. Elpošana siltā ūdenī palīdz cilvēkam sastapties ar atmiņām par dzimšanu un būšanu mātes vēderā, apzinoties savu nākšanu uz zemes un ļaujot padarīt apzinātāku to sevis daļu, kas šķietami ir aizmirsta. Siltais ūdens rada sajūtu, ka cilvēks atgriežas mātes klēpī, līdz ar to var atbrīvoties no pašām dziļākajām problēmām un blokiem cilvēka psihē un zemapziņā, kas saistītas ar drošību un pirmsākumu.

Atdzimšanas elpošana aukstā ūdenī ir piemērots nākamais solis, kad cilvēkam ir pazīstama elpošanas prakse siltā ūdenī. Elpošana aukstā ūdenī palīdz cilvēkam sajust tās vietas ķermenī, kur ir spriedze vai sāpes. Vairumam cilvēku atdzimšanas elpošana aukstā ūdenī ir daudz lielākā mērā aktivizējoša un transformācijas nesoša, nekā elpošana siltā ūdenī. Aukstā ūdens elpošana ļauj transformēt nāves bailes, kas saistītas ar palaišanu jeb vecā nomiršanu.