Izjūti lielāku dzīvesprieku, pašpārliecinātību un iekšēju mieru; mazākas raizes par apkārt notiekošajiem ikdienas procesiem. Ļaušanās un sevis mīlestība, rūpēšanās par sevi vispirms. Vispārīga drošības un kontroles sajūta, kā arī ticība saviem spēkiem.  

Transformējot un atrisinot savas bērnības un pusaudžu laikā iegūtās ģimenes un sociālās "tradīcijas" (t.i. destruktīvi un nelietderīgi dzīves principi), kā arī mainot iznēsāšanas un dzemdību laikā gūto negatīvo emocionālo nospiedumu (ja tāds ir bijis), rodas milzīga atvieglojuma sajūta. Lielākoties šodienas problēmu cēloņi nāk tieši no bērnības, kur mēs iemācījāmies lietu kārtību - kas mēs esam un kāda ir pasaule? Vai esam gana labi? Kādas ir attiecības - ar strīdiem vai mīlestību? Vai panākumi nāk viegli vai tikai ar grūtībām? Kas ir veids, kā varu saņemt uzmanību? Vai varu ļaut lietām plūst brīvi vai arī viss ir jākontrolē? Kādas ir attiecības ģimenē ar naudu? To visu iemācījāmies bērnībā un kad pieaugām, uztvērām to kā realitāti. 

Šis ir Atdzimšanas Elpas 2.modulis un tas ir padziļināts sevis dziedināšanas kurss, kuru pabeidzot, Tu pratīsi patstāvīgi un efektīvi strādāt ar sevi, izmantojot dažādas elpošanas prakses un apzinātības metodes.  Kurss ir sadalīts 2 līmeņos un katrs līmenis ir 5 dienas.


Priekšnosacījums: Atdzimšanas elpas Pamatkurss

Praktiķa kurss ir viens kopums un pa atsevišķiem līmeņiem nav dalāms

Praktiķa kursa laikā tiek apskatītas un apgūtas sekojošas modalitātes:

+ Ģimenes emocionālā trauma - neatrisināta (bieži neapzināta) emocionālā spriedze ar vecākiem, brāļiem, māsām un vecvecākiem;

+ Emocionālā aizvainojuma izstrādāšana ar Māti un Tēvu;

+ Bērnības traumu dziedēšana;

+ Skolas traumas dziedēšana, kas radusies neveselīgas skolotāju attieksmes rezultātā;

+ Atbrīvošanās no Sociālās un kultūrvides neveselīgo paternu ietekmes; 

+ Dzimšanas traumas izstrādāšana;

+ Padziļināta sevis apzināšana un empātija;

+ Attieksmes maiņa: Upuris -> Radītājs. 

Tas nemanāmais brīdis, kad aizsvilstas dusmas, jo liekas, ka Tevi nedzird vai nesaprot. Kad uznāk pēkšņas skumjas un vēlme, lai kāds pažēlo un pasargā. Kad izrādi attieksmi, lai Tevi liek mierā, bet patiesībā vēlies tikt samīļots. Tā ir zemapziņas sāpe, kurai ir milzīgs spēks, un tā spēj pilnībā pārņemt kontroli pār visu ikdienu, novedot pie nebeidzamas lietu atlikšanas, skumjām un grūtībām koncentrēties. 

Pārsvarā šādas uzvedības pamatā ir bērnības nesadziedētās brūces, kuras neapzināti (vai daļēji apzināti) ikdienā joprojām rada rezultātus. Tās ir slēptas negatīvās domas, kuras tiek kultivētas, cilvēkam nemanot, iekams tās netiek pilnībā izprastas un atrisinātas. Cilvēka ķermenis vēlas un ir spējīgs pilnībā atbrīvoties no šīm sajūtām - ir tikai jāpārstāj bēgt no tām un jāļaujas.

Praktiķa kursa 1. līmenis ir orientēts uz traumu risināšanu, kas saistītas ar dzimšanu, grūtniecības laiku un pirmo aprūpētāju radītajām vientulības sajūtām. Senāko destruktīvo domu transformēšana. Veselīga sava sākotnējā imidža radīšana un nostiprināšana.

+ Skaidra izpratne par dzimšanas un personības (tēla) kopsakarībām;

+ Kā negatīva dzimšanas pieredze noved pie limitējošiem uzskatiem;

+ Dzimšanas pieredzes ietekme uz attiecībām un seksualitāti;

+ Atbrīvošanās no emocionālajām traumām un stresu, saistītām ar dzimšanu;

+ Emocionāli veselīgas grūtniecības un dzemdību procesa nozīme (svarīgi topošajiem vecākiem);

+ Dziļāka paplašinātās apziņas stāvokļa sasniegšana, izmantojot elpošanu;

+ Kā pielietot iegūtās zināšanas un prasmes elpošanas sesijām vienatnē.

Praktiķa kursa 2. līmenis ir orientēts uz Iekšējā bērna dziedināšanu, sākot no apmēram 1 gada vecuma līdz pubertātes sasniegšanai. Emocionālo problēmu izstrādāšana ar māti un tēvu, skolas trauma, pašapziņas bloku atlaišana, izteikšanās brīvība. 

+ Bērna psiholoģiskā attīstība (pa posmiem);

+ Kādas spējas, zināšanas, rakstura īpašības un kvalitātes ir jāiepazīst pirms bērns pāriet nākamajā attīstības posmā un kādi ir riski, ja šīs kvalitātes iztrūkst;

+ Prakses, kas palīdzēs integrēt šīs trūkstošās kvalitātes;

+ Piedošanas meditācijas par nodarītajām sāpēm un pāridarījumiem bērnībā;

+ Jaunās dzīves enerģijas izmantošana, kas atbrīvojusies piedošanas rezultātā;

Gaidāmie ieguvumi pēc Praktiķa kursa pabeigšanas:

+ Pārliecība un piederības sajūta, ka esi nācis šajā Pasaulē ar mērķi;

+ Lielāks dzīvesprieks, radošums un entuziasms;

+ Lielāka pašpārliecinātība;

+ Labākas attiecības ar vecākiem;

+ Kvalitatīvākas partnerattiecības;

+ Dzīves jēgas sajušana un definēšana;

+ Sarežģītu dzemdību emocionālo seku dziedēšana (garas dzemdības, ķeizargrieziens, nabas saite ap kaklu u.c.)

+ Apātijas, depresijas un pašdestruktīvu domu pārvarēšana;

+ Lielāks iekšējs miers un pacietība;

+ Paaugstināta empātija pret citiem cilvēkiem;

+ Zināšanas, kā pārvarēt dusmas, aizvainojumu un naidu;

+ Piedošanas un pieņemšanas sajūta pret cilvēkiem, kas agrāk sāpinājuši; 

+ Praktiskas zināšanas un prasmes, lai turpinātu strādāt individuāli.

NODARBĪBU GRAFIKS:

09:00 - 12:30 ... Tematiskā ievirze

15:00 - 18:30 ... Elpošanas sesijas

Kopējais nodarbību stundu skaits - 70h 

Nākamais līmenis: Transformācijas kurss

PLĀNOTIE KURSU DATUMI:

2019.gada Praktiķa kurss ir noslēdzies. 

Piesakies epasta listē pie kontaktiem, lai uzzinātu par gaidāmajiem kursiem.

0
© 2019, Atdzimšanas Elpa. Visas tiesības aizsargātas

 .