Šis ir veids kā tu vari pacelt savu dzīves jēgu pavisam citā līmeni. Kļūsti par "uztvērējantenu" un gaismas bāku tiem,  kas meklē savu īsto spēku un autenisko potenciālu. Profesionāli strādā ar cilvēkiem un pārliecinoši ej savu dzīves ceļu! 

Šis kurss ir fokusēts uz iemaņu apgūšanu, kas nepieciešamas, lai būtu klātesošs otram cilvēkam vai cilvēku grupai un efektīvi darbotos kā neatkarīgs Atdzimšanas elpošanas pasniedzējs. 
Tas ievērojami padziļinās tavas prakses kā individuāli, tā profesionāli, tāpēc īpaši aicināti tiek arī personālās izaugsmes treneri, cilvēkresursu vadības pārstāvji, terapeiti, jogas un meditācijas pasniedzēji.  

Atdzimšanas Elpas Pasniedzēja kurss

+ Par dziednieku nekļūst - par dziednieku piedzimst

+ Pilnīga pašpārliecinātība savos darbos un uzskatos

+ Atdzimšanas Elpas pasniedzēja principi un iemaņas

+ Spēcīga apzinātība, intuīcija un no sirds vadīts dzīvesveids


PriekšnosacījumsVisi iepriekšējie Atdzimšanas elpas kursi. 

Piesakoties kursam, dalībnieka gatavību un lēmumu par piedalīšanos apstiprina kursa vadītāji. Tas ko, Tu iegūsi pabeidzot šo visu šo 4 kursu programmu, nav tikai iemaņas un zināšanas - 

Tas ir apzināts, intuitīvs un no sirds vadīts dzīvesveids - Tu būsi kā Gaismas bāka citiem, pēc kura citi cilvēki vadīsies, pie kura griezīsies pēc palīdzības un padoma.

Mentorings - online konsultācijas un atbalsts individuālajā procesā līdz gada beigām;

Personīgs atbalsts savas individuālās prakses izveidē;

Tas ļaus Tev vienmēr atrast veidu, kā sevi nodrošināt visur, kur Tu dodies, 

Jo profesionāls Atdzimšanas elpošanas pasniedzējs (jeb angl. Rebirther) ir unikāla un radoša dzīves kvalifikācija;

 Prasmes būt pašam par savu "terapeitu" - līdz ar to arī citiem.

Pasniedzēja kursa laikā tiek apskatītas un apgūtas sekojošas modalitātes:

+ Efektīvas 1:1 elpošanas sesijas gaita;

+ Pasniedzēja ētiskie un morālie principi;

+ Sekmīgas personīgās prakses izveides principi;

+ Fizisko problēmu iespējamie emocionālie cēloņi;

+ Apzinātu cilvēku grupas vai komūnas izveide un uzturēšana (Conscious Communities);

+ Padziļināta tēmu izpēte pēc kursa dalībnieku interesēm;

+ Elpošanas sesijas vadīšana (prakse ar cilvēkiem no malas).

Gaidāmie ieguvumi pēc Pasniedzēja kursa pabeigšanas:

+ Zināšanas un pieredze kvalitatīvi vadīt elpošanas sesijas;

+ Dziļa izpratne par fizisko un emocionālo problēmu cēloņiem;

+ Spēcīga empātijas sajūta pret apkārtējo vidi;

+ Pastiprināta apkārtējo cēloņu un seku pamanīšana;

+ Atbrīvošanās no: "Ko citi padomās... ?" sindroma; 

+ Zināšanas no nulles uzsākt savu praksi jebkurā pasaules vietā

Kursa pabeigšana negarantē Atdzimšanas Elpas (Rebirthing Facilitator) sertifikāta saņemšanu. Mēs rūpīgi izvērtēsim katra kandidāta gatavību kvalitatīvi vadīt elpošanas sesijas un nepieciešamības gadījumā, dosim vairāk laika integrācijai. Turpinot individuālo darbu ar sevi, mēs piedāvāsim atbalstīt (asistēt) mūsu nodarbībās, līdz sertifikāta izsniegšanai. 


Viens no Atdzimšanas Elpas (Rebirthing) pamatprincipiem saka šadi: Neviens nav tiesīgs izvērtēt un vērtēt kāda gatavību būt par pasniedzēju. Tā ir katra morāla un ētiska norma būt atbildīgam par savu gatavību un enerģētisko tīrību. Visumā tāpat viss sakārtosies savās īstajās vietās.  Tāpēc arī ceļš līdz elpošanas pasniedzējam ir visupirms ceļš uz pašattīrīšanos. 

NODARBĪBU GRAFIKS:

09:00 - 16:00  Tematiskā ievirze (ar pārtraukumu)

16:00 - 18:30 Elpošanas prakse (ar citiem cilvēkiem)

Kopējais nodarbību stundu skaits - 35h 

Nākamais līmenis: Dzīve un prakse

PLĀNOTAIS KURSA DATUMS:


Lai izteiktu savu vēlmi piedalīties, raksti uz [email protected]

© 2019, Atdzimšanas Elpa. Visas tiesības aizsargātas

 .